​​آرشیو مطالب برگزیده

​​اخبار

اطلاعیه ها
هیات شطرنج استان بوشهر از روز شنبه تاسه شنبه هرهفته(به جزتعطیلات رسمی)از ساعت 17 الی 21 پذیرای دوستان و شطرنج بازان می باشد.
اطلاعیه
مسابقات لیگ باشگاهی در تاریخ  ۳ لغایت ۶ اسفند ماه سال جاری در خانه شطرنج استان بوشهر برگزار می گردد.آیین نامه مسابقات بزودی انتشار می یابد .
هیات شطرنج استان بوشهر