مسابقات شطرنج هفتگی باشگاه فرزین

این مسابقات  با حضور  ۲۸شرکت کننده که ۱۶نفر از آنان داری درجه بین المللی بودند در ۷دور به روش سویسی برگزار شد.
که در این مسابقات امیر رضا کردگار  مقتدرانه اول شد و سپهر مالک و فرهاد هاشمی به ترتیب مقامهای دوم و سوم را به خود  اختصاص دادند...
محمد مهدی قاسمی از برازجان  عنوان  بازیکن برتر زیر ۱۲سال و آریا حسین زاده از باشگاه فرزین عنوان برترین  بازیکن  زیر ۸سال  را به خود اختصاص دادند.‌