مسابقات رده سنی استان بوشهر

مسابقات رده های سنی استان بوشهر

مسابقات قهرمانی استان ، رده های سنی ۸ الی ۱۸ سال پسران و دختران در تاریخ ١۴ الی ١۶ تیر ماه به صورت استاندارد  برگزار می گردد.

 

آیین نامه مسابقات رده های سنی1402.pdf

با تشکر هیات شطرنج استان بوشهر
♟️♟️♟️♟️♟️♟️
همه از یک خانواده هستیم