گزارش مسابقه قهرمانی رده های سنی استان بوشهر، (یادواره محمد صادق هاشمی)

مسابقات به مدت سه روز، از روز چهارشنبه مورخ ١۴ تیر ماه شروع و در روز جمعه ١۶ تیرماه به پایان رسید.
این دوره از مسابقات در دو گروه دختران و پسران و هر گروه در ۶ جدول مجزا زیر (٨,١٠,١٢,١۴,١۶,١٨) سال به رقابت پرداختند.

در کل ١٢ جدول،١٢۴ شرکت کننده به رقابت پرداختند. (جدول دختران ٣٣ نفر و جدول پسران ٩١ نفر).

 شهرستان های شرکت کننده در این دوره از مسابقات:
بوشهر، جم، دشتستان، دیر، گناوه، کنگان و بخش های  خارگ بردخون و آپخش
 
سرداور مسابقات جناب آقای امین نوری خواه و کادر داوری این دوره از مسابقات جانشین سرداور سرکار خانم شریفی و داوران آقایان نجار ،ناصرپور، پولادی، حصیری وعرب زاده  بودند.

نفرات برتر جدول دختران:

مقام اول رده زیر ٨سال : فاطمه بردستانی از دیر

قام دوم رده زیر ٨ سال :   مهرسا خورشیدی از بوشهر

قام سوم رده زیر ٨سال : بهار منتظری از جم

 

مقام اول رده زیر ١٠ سال : پریا رمضانی از جم

مقام دوم رده زیر ١٠ سال : فاطمه کشاورز از بوشهر

قام سوم رده زیر ١٠ سال : آرشیداسادات تراب زاده از جم

 

مقام اول رده زیر ١٢ سال : مبینا رضایی از جم

مقام دوم رده زیر ١٢ سال : پرنیان منصوریان از جم

قام سوم رده زیر ١٢ سال : رقیه بلاغي از جم

 

مقام اول رده زیر ١۴ سال : فاطمه غفاریان از دشتستان

مقام دوم رده زیر ١۴ سال : نیایش هاشمی از بوشهر

مقام سوم رده زیر ١۴ سال : حدیث درخشنده از جم

 

مقام اول رده زیر ١۶ سال : فاطمه قنبری از بردخون

مقام دوم رده زیر ١۶ سال :هاجر قنبری از بردخون

مقام سوم رده زیر ١۶ سال : رکسانا امیدوار از جم

 

مقام اول رده زیر ١٨ سال : فائزه قنبری از بردخون

مقام دوم رده زیر ١٨ سال : آلما جاویدفر از جم

 

نفرات برتر جدول پسران

قام اول رده زیر ٨سال : رضا بردستانی از دیر

مقام دوم رده زیر ٨ سال : امیرعلی عبدالهی فرد از دشتستان

مقام سوم رده زیر ٨سال :آریا حسین زاده از بوشهر

 

مقام اول رده زیر ١٠ سال : سید آروین تراب زاده از جم

قام دوم رده زیر ١٠ سال : آریان عوض نژاد از جم

قام سوم رده زیر ١٠ سال : محمد مهدی قاسمی از دشتستان

 

مقام اول رده زیر ١٢ سال : آریا قائد زادگان از دشتستان

مقام دوم رده زیر ١٢ سال : محمد سپهر مالک از بوشهر

قام سوم رده زیر ١٢ سال : کسری مکاریان از دیر

 

مقام اول رده زیر ١۴ سال : حسن خسروی از کنگان

قام دوم رده زیر ١۴ سال : آرتین منفرد از بوشهر

مقام سوم رده زیر ١۴ سال : محمد سرکاری از بوشهر

 

مقام اول رده زیر ١۶ سال : طاها اسکندری از بردخون

مقام دوم رده زیر ١۶ سال : محمد رنجبر از کنگان

مقام سوم رده زیر ١۶ سال : امیرعباس اسدی زاده از گناوه

 

مقام اول رده زیر ١٨ سال : یاسر محمدی از جم

مقام دوم رده زیر ١٨ سال : محمد هاشمی از بوشهر

مقام سوم رده زیر ١٨ سال : فتح الله خدادادی از آپخش

 

جمع مدال های هر شهرستان:
بوشهر :  5 مقام دومی و 3 مقام سومی
جم : 4 مقام اولی ، 2 مقام دومی و 5 مقام سومی
دیر : 5 مقام اولی ، 2 مقام دومی و یک مقام سومی

دشتستان : 2 مقام اولی ، یک مقام دومی و 2 مقام سومی
گناوه : یک مقام سومی
کنگان : یک مقام اولی و یک مقام دومی
 

تشکر ویژه از مدیریت هتل فرهنگ و مدیریت دبیرستان دکتر علی شریعتی و جناب آقای دکتر عبدالهی که در برگزاری این دوره از مسابقات کمک شایانی به هيات شطرنج استان بوشهر کردند.
 

محل برگزاری مسابقات : بوشهر، میدان امام دبیرستان دکتر علی شریعتی