جلسه روسای هیات های ورزشی استان بوشهر با مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر

اولین جلسه روسای هیات های ورزشی استان بوشهر در روز سه شنبه مورخ  17 مردادماه 1402در محل سالن کنفرانس تامین اجتماعی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی هیات شطرنج استان بوشهر روز سه شنبه مورخ ١٧ مرداد ماه ١۴٠٢ جلسه ای با حضور مدیر کل سازمان تامین اجتماعی،جناب آقای محمدجواد بازدرهوا، جناب آقای دراهکی، معاون اداره تربیت بدنی استان بوشهر و جناب آقای یوسف عرب زاده (کارشناس ورزش قهرمانی) به همراه جمعی از روسای هیات ها ورزشی، برگزار گردید.

موضوع جلسه:
-بیمه ورزشکاران و اعضای تیم های ورزشی