گزارش مسابقات قهرمانی دانشجویان علوم پزشکی استان بوشهر به مناسبت هفته تربیت بدنی

این دوره از مسابقات در تاریخ سه شنبه 23 آبان ماه 1402با حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در دو جدول مجزا (آقایان، بانوان) برگزار شد.
 که در پایان نتایج زیر بدست آمد :

مقام اول: جناب آقای یونس کبگانی

مقام دوم: جناب آقای اميدرضا امیری

مقام سوم: جناب آقای امیرحسین نیک فرجام

جدول دوم: بانوان

مقام اول: سرکار خانم مرضیه زردکوهی

مقام دوم: سرکار خانم مینا مرادی