گزارش تصویری کلاس مربیگری درجه 3 ، بوشهر چهارشنبه 24 آبان ماه