تجلیل از دو بازیکن ارزنده ملی پوش رده سنی استان بوشهر

تجلیل از دو بازیکن ارزنده  ملی پوش رده سنی استان بوشهر