مسابقات مدارس دختران

مسابقات مدارس دختران روز دوشنبه مورخ 6آذر ماه 1402

مسابقات قهرمانی مدارس متوسط دوم دختران بوشهر با 24شرکت کننده از 7 مدرسه کار خود را شروع کرد.

نفرات انفرادی :
1.نازنین هاشمی از مدرسه رازی باشگاه فرزین
2.روژینا فردوس مکان از مدرسه فاطمه زهرا
3.رقیه سروش نسب از مدرسه نجابت
4.نازنین زهرا علی پویان
5.هانیه لاله رخ از مدرسه ام ابیها

مقام تیمی برتر:
1.مدرسه ام ابیها با 12 امتیاز
2.مدرسه رازی با 11.5  امتیاز
3.مدرسه طوبی چغادک با 10 امتیاز