گزارش مسابقات منطقه ۷ دانشجویان بانوان کشور در بوشهر

هیات شطرنج استان بوشهر میزبان مسابقات دانشجویان منطقه 7 کشور بود.

این دوره از مسابقات از روز چهارشنبه مورخ 16اسفند ماه لغایت جمعه 18اسفند ماه 1402با حضور 3 تیم بانوان (خلیج فارس بوشهر, زند شیراز و دانشگاه شیراز) در سه جدول (استاندارد,رپید و برق آسا) در محل خانه شطرنج شهر بوشهر برگزار گردید, که در پایان نتایج زیر بدست آمد :

تیم های برتر این دوره از مسابقات(استاندارد) :

مقام اول: دانشگاه زند

مقام دوم: دانشگاه شیراز

مقام سوم: دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

تیم های برتر این دوره از مسابقات(رپید) :

مقام اول: دانشگاه شیراز

مقام دوم: دانشگاه خلیج فارس بوشهر

مقام سوم: دانشگاه زند شیراز

 

تیم های برتر این دوره از مسابقات(برق آسا) :

مقام اول: دانشگاه زند شیراز

مقام دوم: دانشگاه خلیج فارس بوشهر

مقام سوم: دانشگاه شیراز

 

نفرات برتر میزها:

میز اول:
نفر اول ملیکا صمصامی (دانشگاه شیراز)

میز دوم:
نفر اول پارمیس وطن (دانشگاه زند)
نفر دوم مریم اکرمی (دانشگاه شیراز)

میز سوم:
نفر اول یلدا اسکندری(دانشگاه زند)

میز چهارم:
نفر اول مریم شیروانی (دانشگاه خلیج فارس)