لزوم ثبت احکام قهرمانی، داوری و مربیگری در سامانه مبین وزارت ورزش و جوانان

بر اساس ابلاغ وزارت ورزش و جوانان تمامی قهرمانان، داوران و مربیان باید در اسرع وقت احکام قهرمانی، داوری و مربیگری خود را در سامانه مبین ثبت نمایند تا کمیته آموزش فدراسیون بتواند پس از بررسی نسبت به تایید این احکام اقدام نماید.

آدرس اینترنتی سامانه مبین:

https://mobin.msy.gov.ir