مسابقات قهرمانی رده های سنی زیر ۸ تا ۱۸ سال پسران و دختران

مسابقات قهرمانی رده های سنی زیر ۸ تا ۱۸ سال پسران و دختران در تاریخ 22-23-24آذر ماه در محل خانه شطرنج استان برگزار می گردد.

نفرات برتر به مسابقات قهرمانی کشوری اعزام خواهند شد.

با توجه به صلاحدید کمیته مسابقات ، جدول رده های سنی که شرایط ریتد شدن در آنها وجود داشته باشد، ریتد خواهد شد.

قهرمانان رده های سنی در پایان مسابقات از پرداخت ورودیه در مسابقات هایی که هیات شطرنج استان برگزار می نمایید تا مسابقات آتی قهرمانی رده های سنی استان ، معاف می باشند.


 آیین نامه مسابقات

 

جدول مسابقات