تشکیل اتاق فکر شطرنج بازان استان

قابل توجه شطرنج بازان عزیز استان 

هیات شطرنج استان بوشهر در نظر دارد اتاق فکر شطرنج بازان استان را با هدف شناسایی استعدادهای درخشان و افراد نخبه و تاثیر گذار در  استان, ارزش گذاری به پژوهش و تحقیقات شطرنجی، استفاده از ایده ها و نظرات ، کمک به هر چه بهتر شدن پایه های شطرنج و ..... در استان تأسیس نماید .   لذا از عموم شطرنج بازان عزیز استان دعوت میشود جهت حضور در اولین نشست هم اندیشی اتاق فکر هیات شطرنج استان بوشهر در روز جمعه مورخ 15 دی ماه راس ساعت 14 در محل خانه شطرنج واقع در پارک شغاب حضور بهم رسانند.                                                 

هیات شطرنج استان بوشهر