دوره مربیگری و داوری درجه ۳ شطرنج

اطلاعیه


متقاضیان دوره مربیگری و داوری درجه 3شطرنج ، لطفا مشخصات ، کد ملی و سیستم جامع خود را از طریق پیامک به شماره 09364383422ارسال نمایند .
(انشالله به امید خدا در خردادماه در صورت موافقت فدراسیون شطرنج ، دوره های ذکر شده را برگزار می نماییم.)