کلیپ شطرنج بازان رده سنی و داوران  استان بوشهر در مسابقات کشوری

بازتاب مقام شطرنج بازان رده سنی  در اخبار استانی

گزارش تصویری فعالیت های هیات شطرنج استان بوشهر
مردادماه  1402

گزارش تصویری فعالیت های هیات شطرنج استان بوشهر
30 مردادماه  1402

پنجمین دوره مسابقات هفتگی ریتد
(جام یاد یاران، یادبود تمامی عزیزان شطرنجی که دیگر در بین ما نیستند)

خبر نهمین دوره جام لیان در برنامه ورزشی بوشهر
آماده سازی سالن مسابقات برای جام لیان
 در جریان مسابقات لیان
 در حاشیه مسابقات لیان
گزارش تصویری صدا و سیما استان بوشهر از مراسم استقبال آقای مجید باقری
مسابقات رده های سنی 1402
گزارش تصویری صدا و سیما استان بوشهر از مراسم استقبال آقای مجید باقری