گزارش مسابقه قهرمانی رده های سنی استان بوشهر، (یادواره محمد صادق هاشمی)

مسابقات به مدت سه روز، از روز چهارشنبه مورخ 22آذر ماه شروع و در روز جمعه 24آذرماه به پایان رسید.
این دوره از مسابقات در دو گروه دختران و پسران و هر گروه در 6جدول مجزا زیر (8,10,12,14,16,18) سال به رقابت پرداختند.در کل 12جدول،99شرکت کننده به رقابت پرداختند. (جدول دختران 25نفر و جدول پسران 74نفر).

 شهرستان های شرکت کننده در این دوره از مسابقات:
بوشهر، جم، دشتستان، دیر، گناوه، کنگان و بخش های خارگ و بردخون
 
کادر داوری این دوره از مسابقات آقایان شبانکاره ، ناصرپور، پولادی، حصیری و عرب زاده و خانم قدیمی بودند.

نفرات برتر جدول دختران:

مقام اول رده زیر 8سال : مهرسا خورشیدی از بوشهر

مقام دوم رده زیر ٨ سال :  روکسانا شبانکاره از بوشهر.فرزین

مقام سوم رده زیر ٨سال : یارین زنده بودی از بوشهر

 

مقام اول رده زیر ١٠ سال : فاطمه بردستانی از دیر

مقام دوم رده زیر ١٠ سال : فاطمه کشاورز از بوشهر

قام سوم رده زیر ١٠ سال : آیسا شیرکانی از بوشهر

 

مقام اول رده زیر 12سال : یسناسادات هاشمی از بوشهر

مقام دوم رده زیر 12سال : آرنیکا سالمی از باشگاه فرزین جم

 

مقام اول رده زیر ١۴ سال : نیایش هاشمی از بوشهر.فرزین

مقام دوم رده زیر ١۴ سال :  پرنیان منصوریان از باشگاه فرزین جم

مقام سوم رده زیر ١۴ سال : آذین مکاریان از دیر

 

مقام اول رده زیر ١۶ سال : مهرآسا رسولی زاده از دیر

مقام دوم رده زیر ١۶ سال :فاطمه زهرا آتشی بوشهر.فرزین

قام سوم رده زیر ١۶ سال : زهرا فاریابی از بوشهر

 

نفرات برتر جدول پسران:

مقام اول رده زیر ٨سال : محمدعلی ریشهری از دیر

مقام دوم رده زیر ٨ سال : آرتا دالکی از بوشهر

مقام سوم رده زیر ٨سال :آریا حسامی از بوشهر. فرزین

 

مقام اول رده زیر ١٠ سال :آرین عوض نژاد از جم

مقام دوم رده زیر ١٠ سال : امیرعلی عبدالهی فرد از دشتستان

مقام سوم رده زیر ١٠ سال : سید برنا هاشمی از بوشهر

 

مقام اول رده زیر ١٢ سال : آروین دیرند از باشگاه  فرزین جم

مقام دوم رده زیر ١٢ سال : محمد طاها قاسمی از دشتستان

مقام سوم رده زیر ١٢ سال : محمد مهدی قاسمی از دشتستان

 

مقام اول رده زیر ١۴ سال : پوریا نوری از کنگان

مقام دوم رده زیر ١۴ سال : امیر حافظ سهولی مفرد از دیر

مقام سوم رده زیر ١۴ سال : مهیار حجامی از دیر

 

مقام اول رده زیر ١۶ سال : طاها اسکندری از بردخون

مقام دوم رده زیر ١۶ سال : آرتین منفرد از بوشهر

قام سوم رده زیر ١۶ سال : محمد امین فاضلی از بوشهر.فرزین

 

مقام اول رده زیر ١٨ سال : محمد هاشمی از بوشهر.فرزین

مقام دوم رده زیر ١٨ سال : سید کسری  هاشمی زاده از بوشهر

مقام سوم مشترک رده زیر ١٨ سال : امین هاشمی از بوشهر.فرزین      ایلیا حصیری از بردخون 

 

جمع مدال های هر شهرستان:

بوشهر : 4 مقام اولی ، 6 مقام دومی ، 8 مقام سومی

دیر: 3مقام اولی ، 1مقام دومی ، 2مقام سومی

جم: 2مقام اولی ، 2مقام دومی ،

دشتستان: 2مقام دومی ، 1مقام سومی

کنگان: 1مقام اولی

 

تشکر ویژه از مربیان و اولیا گرامی  شطرنج بازان عزیز که در برگزاری  هر چه بهتر این دوره از مسابقات کمک شایانی به هيات شطرنج استان بوشهر کردند.

نفرات برگزیده مسابقات رده های سنی زیر 8 سال دختران

 

نفرات برگزیده مسابقات رده های سنی زیر 10سال دختران

 

نفرات برگزیده مسابقات رده های سنی زیر 12سال دختران

 

نفرات برگزیده مسابقات رده های سنی زیر 14سال دختران

 

نفرات برگزیده مسابقات رده های سنی زیر 16سال دختران

 

نفرات برگزیده مسابقات رده های سنی زیر 8 سال پسران

 

نفرات برگزیده مسابقات رده های سنی زیر 10سال پسران

 

نفرات برگزیده مسابقات رده های سنی زیر 12سال پسران

 

نفرات برگزیده مسابقات رده های سنی زیر 14سال پسران

 

نفرات برگزیده مسابقات رده های سنی زیر 16سال پسران

 

نفرات برگزیده مسابقات رده های سنی زیر 18سال پسران