نشست مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان بوشهر با ریاست محترم هیات شطرنج استان بوشهر

نشست مدیر کل محترم  ورزش و جوانان استان بوشهر با ریاست محترم هیات شطرنج استان بوشهر . در این جلسه که پیرامون مسائل متعدد و  مشکلات هیات شطرنج استان برگزار گردید جناب آقای جمالی، قول مساعدت جهت حل مشکلات و کمک به هیات شطرنج را داد.