گزارش مسابقات شطرنج جام دهه فجر و بین مدارس شهرستان عسلویه

گزارش مسابقات شطرنج جام دهه فجر و بین مدارس  شهرستان عسلویه

مسابقات شطرنج جام فجر شهرستان عسلویه با حضور 30 شرکت کننده در هیئت شطرنج شهرستان عسلویه در 7 دور به روش سوئسی با سر داوری مجتبی غلامی برگزار شد

در این مسابقات حسن جباری از شهر نخل تقی با کسب 7 امتیاز و بدون باخت در جایگاه نخست مسابقات قرار گرفت

سایر افردا منتخب و برتر مسابقات به شرح زیر اعلام میگردد
مقام دوم سعید رحیمی
مقام سوم حمید زعفرانی
مقام چهارم علیرضا نظمی
مقام پنجم محمود بهمنویی

مسابقات بین مدارس  افراد برتر این مسابقات به شرح زیر اعلام میگردد
نفر اول سینا غفاری
نفر دوم مهسا موسوی
نفر سوم فاطمه محمودی
نفر چهارم زهرا غلامی
نفر پنجم زینب قهرمانی