رئیس هیات شطرنج شهرستان دشتی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر؛ در آیینی با حضور قادری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتی ، مژگان خوش قلب رئیس هیات شطرنج استان بوشهر و نوری خواه دبیر هیات شطرنج استان بوشهر ، علی قاری بوشهری بعنوان رییس هیات شطرنج شهرستان دشتی معرفی شد.