عضویت مسئول کمیته استعدادیابی استان بوشهر در کمیته استعدادیابی فدراسیون شطرنج

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج جلسه کمیته استعدادیابی فدراسیون با حضور اعضا آن کمیته، اساتید محمد رضا صالح زاده، مهرداد اردشی، محمد خیر خواه، محمد رضا افشاری، مجتبی چیذری، مونا ماهینی و مصطفی مقدم در روز جمعه 16تیر ماه، به مدت سه ساعت و به صورت آنلاین برگزار گردید.
مطابق با دستور جلسه؛ آیین نامه پیشنهادی کمیته استعدادیابی فدراسیون و استان ها مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گرفت و اصلاحات لازم در آیین نامه کمیته استعدادیابی فدارسیون جهت تطابق با اسناد بالادستی مشخص گردید، در ادامه جلسه کلیات آیین نامه کمیته استعدادیابی فدراسیون مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد آیین نامه فوق پس از انجام اصلاحات مذکور، به هیات رئیسه فدراسیون جهت پیشنهاد ‌‌و تصویب، تقدیم شود.
لذا هیئت شطرنج استان بوشهر، عضویت جناب آقای مصطفی مقدم از شهرستان جم و استان بوشهر را در کمیته استعدادیابی فدراسیون به فال نیک گرفته و برای ایشان در ماموریت های محوله فدراسیون آرزوی موفقیت می دارد.