اطلاعیه برگزاری مسابقه جام مبعث - 19 بهمن ماه کنگان

هیات شطرنج شهرستان کنگان با همکاری هیات شطرنج استان بوشهر و اداره ورزش و جوانان شهرستان کنگان برگزار می کند.

پنجشنبه 19 بهمن ماه1402 شهرستان کنگان

با بیش از250،000،000 ریال جوایز نقدی

 

آیین نامه مسابقات

جام مبعث کنگان.pdf