برگزاری مسابقات آزادشطرنج ریتدسریع یادواره شهدای خدمت

هیات شطرنج استان بوشهر برگزار میکند :

جمعه 18 خردادماه 1403   بوشهر

مکان: بوشهر–بهمنی-خانه شطرنج استان بوشهر

 

آیین نامه مسابقات آزادشطرنج ریتدسریع یادواره شهدای خدمت

1403-03-18.pdf

 

 نام مسابقات

https://zarinp.al/598280