برگزاری دوره مربیگری درجه 3به میزبانی هیات شطرنج بوشهر

فدراسیون شطرنج برگزار می‌کند:
مربیگری درجه 3به میزبانی هیات شطرنج بوشهر

شروع دوره: 28خرداد لغایت 1تیر 1403

مدرس: استاد فیده محمدرضا افشاری

هزینه شرکت در دوره: یک میلیون تومان

شماره کارت هیات شطرنج بوشهر:

6037997599403723

جهت دریافت کارت مربیگری باید دوره تئوری نیز گذرانده شود.

شماره هماهنگی برای ثبت نام: 

09364383422